Επικοινωνία

NEGRESCO LTD

Τυπογραφείο Γραφικές Τέχνες Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου Τ.Θ. 45015, 7110 Αραδιππου

Τηλ. 24531112 Φαξ 24531587
email: negresco@negrescocy.com