Τα εκτυπωτικά μηχανήματά μας

Konica Minolta 1085C
Η μηχανή Konica Minolta 1085C έχει μεγάλη παραγωγικότητα, υψηλή ποιότητα και μπορεί να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε εργασία, έγχρωμη και ασπρόμαυρη.
Είναι η πρώτη που ήρθε στην Κύπρο, με επιδότηση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Konica Minolta 2060C
Η μηχανή αυτή είναι το πιο πρόσφατο απόκτημα της εταιρείας μας και είναι η πρώτη που ήρθε στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2017.
Πρόκειται για έγχρωμη μηχανή, κατασκευασμένη ειδικά για την εκτύπωση υψηλής ποιότητας φακέλλων στην πιο χαμηλή τιμή της αγοράς. Μπορεί όμως να εκτυπώσει και οποιαδήποτε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εργασία.

Konica Minolta 1051P
Η μηχανή αυτή είναι για την εκτύπωση ασπρόμαυρων βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων. Έχει παραγωγικότητα 105 σελίδες Α4 στο λεπτό και διαθέτει online σύστημα διπλώματος για τα τυπογραφικά των βιβλίων και των περιοδικών.

Konica Minolta 1200P
Με παραγωγικότητα 120 σελίδες Α4 στο λεπτό, η μηχανή αυτή είναι η κορωνίδα της επιχείρησής μας στο θέμα της εκτύπωσης των παραγόμενων βιβλίων. Διαθέτει σύστημα διαχωρισμού των τυπογραφικών φύλλων των βιβλίων και αυτόματο δίπλωμα, συμβάλλοντας έτσι στη μεγάλη παραγωγικότητα και στη δυνατότητά μας να δίνουμε συνεχώς χαμηλές τιμές στην έκδοση βιβλίων.